'Kluczem jest poznanie ścieżek zmiany' poruszaj się po nich z mocą, ochroną i przyzwoleniem

Centrum Psychoterapii Grupowej w Poznaniu

GRUPA TERAPEUTYCZNA JEST JAK SZCZERE LUSTRO – MOŻESZ W NIEJ DOSTRZEC POWODY SWOJEGO CIERPIENIA I NADZIEJĘ NA ZMIANĘ

Centrum Psychoterapii Grupowej PoznańPsychoterapią grupową zajmuję się od ponad 20 lat. Moje myślenie o grupie terapeutycznej kształtowało się pod wpływem wielu doświadczeń związanych z decyzjami dokonywanymi zarówno w wymiarze teorii i praktyki. Z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że pierwsze lata mojej pracy w grupach i z grupami zdominowane były obowiązującym wtedy dość powszechnie przekonaniem, że w grupie terapeutycznej pracuje się z pojedynczymi osobami („praca z osobą na tle grupy”) traktując to, co grupowe (procesy i specyficzne zjawiska) raczej jako coś pobocznego, co trzeba uwzględniać, ale bez przekonania, że może to stanowić źródło cennych czynników leczących. W grupach, w których stażowałem i uczyłem się obowiązywała dynamika z charakterystycznymi elementami struktury, takimi, jak „rundki” (poszczególne osoby odnosiły się bezpośrednio do tego z jakimi sprawami przychodzą do grupy, jak się czują, czego chcą itp.), tzw. „prace na środku” (2-3 osoby z grupy miały możliwość pracowania z terapeutą, a grupa koncentrowała się na udzielaniu informacji zwrotnej), czy „prace grupowe” (sytuacje, gdy grupa robiła razem coś, co było odzwierciedleniem wnoszonych tematów, często za pośrednictwem psychodramy, którą pomagali konstruować terapeuci). Bardzo sobie cenię te doświadczenia i dziękuję moim nauczycielom (m.in. Lidce Cierpiałkowskiej, Halinie Gawęckiej, Jackowi Santorskiemu, Michaelowi Randolfowi) za pokazanie takiego sposobu pracy. Przez wiele kolejnych lat korzystałem z tego zasobu, naśladując wiele pomysłów, wprowadzając stopniowo swoje rozumienie grupy.

Równolegle pracowałem na uczelni jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej (UAM Poznań), gdzie zajmowałem się przede wszystkim tematyką związaną z grupami społecznymi od strony teoretycznej i praktycznej. Przez wiele lat, podczas wykładów, seminariów i zajęć laboratoryjnych wraz z moimi studentami, zajmowałem się takimi zagadnieniami jak: procesy i zjawiska grupowe, fazy rozwoju grupy, wpływ społeczny, konflikt i współpraca, agresja, zachowania pomocowe, podstawowe umiejętności pomagania, motywacje, decyzje indywidualne i grupowe, dylematy moralne.

Kolejne lata mojej praktyki pracy z grupami terapeutycznymi związane były z ich współprowadzeniem. Były to grupy półotwarte o charakterze maratonowym, spotykające się raz w miesiącu. To z jednej strony czas poszukiwania i wypróbowywania różnych sposobów pracy, odkrywania zasobów i ograniczeń własnych, i wybranych metod oraz docieranie się we współprowadzeniu. Te doświadczenia współdzieliłem z kilkoma terapeutami (Tomaszem Pasikowskim, Maciejem Stobrawą, Katarzyna Jodłowską, Anną Dziedziejko, Edytą Wojciechowską). W tym czasie (2011) sformatowałem nową grupę terapeutyczną półotwartą, do współprowadzenia której zaprosiłem Tomasza Pasikowskiego i Macieja Stobrawę. Pracę z grupami terapeutycznymi poddawałem regularnej superwizji u: Lidii Cierpiałkowskiej, Piotra Lewandowskiego i Dominique Dye.

Prowadzę psychoterapię grupową, indywidualną i superwizję (indywidualną i grupową).

Bezpośredni kontakt telefoniczny: dr Dariusz Rosiński 602324772.

Równolegle szkoliłem się jako psychoterapeuta w nurcie Analizy Transakcyjnej, odkrywając zwłaszcza relacyjny sposób myślenia o psychoterapii indywidualnej i grupowej. Moi nauczyciele z francuskiej szkoły AT (Veronique Sichem, Jacques Moreau i Dominique Dye) pomogli mi zapoznać się z aktualną, zintegrowaną teorią analizy transakcyjnej, proponując w toku szkolenia wiele inspirujących doświadczeń.
W 2016 roku zdałem egzamin w Montpellier (Francja) i zostałem Certyfikowanym Analitykiem Transakcyjnym w dziedzinie psychoterapii (CTA-P). Swoją przygodę z Analizą Transakcyjną kontynuuję szkoląc się jako nauczyciel i superwizor (jestem instruktorem „101”; uczę Analizy Transakcyjnej we Francuskiej Szkole AT CAFAT w Clermont Ferrand).

Od 2018 roku jestem w trakcie szkolenia w indywidualnej i grupowej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie. „Analiza grupowa określana czasem jako psychoanaliza grupowa jest formą psychoterapii grupowej, łączącą podstawowe kanony psychoanalizy (rozumienie zjawisk oporu, przeniesienia i przeciwprzeniesienia, roli i działań podejmowanych przez psychoanalityka) z procesami i zjawiskami zachodzącymi w grupie. Specyficzna sytuacja społeczna, jaką tworzy grupa terapeutyczna, w szczególny sposób modyfikuje wyżej wymienione kanony psychoanalizy, tworząc nową jakość: grupowo analityczną psychoterapię” (za: Instytut Analizy Grupowej Rasztów).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Dominique Dye – TSTA (certyfikowany szkoleniowiec i superwizor analizy transakcyjnej) i Danuty Noch (superwizor IAGR pacjenta indywidualnego i grupy – w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów).

Moje myślenie o grupie terapeutycznej ewoluuje w kierunku tego, co dla grupy specyficzne – procesów i zjawisk, które w niej zachodzą i które odpowiednio dostrzeżone, „pomieszczone i trzymane”, mogą przyczyniać się do zdrowienia poszczególnych osób - właśnie dlatego, że osoby te przynależą do grupy i wraz z innymi odkrywają jej zdolność do leczenia. Jednocześnie, znane mi są - zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym - inne sposoby myślenia o grupie, o tym, co się w niej dzieje, o tym co stanowi czynniki leczące i jakie są ograniczenia poszczególnych sposobów zajmowania się tym co grupowe.

Grupa psychoterapeutyczna zwiększa możliwości wyboru i tworzy dobre warunki do zmiany.

 

Lokalizacja gabinetu i kontakt

Przejdź do zakładki Kontakt, aby zapoznać się z pełnymi informacjami kontaktowymi i wskazówkami dojazdu.

Nowy projekt: Centrum Psychoterapii Poznań

Dariusz Rosiński

Certyfikowany psychoterapeuta (CTA-P, EAP) z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową oraz superwizję. Przyjmuje w prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym, który mieści się pod adresem: ul. Limanowskiego 24/5 60-744 Poznań.