'Kluczem jest poznanie ścieżek zmiany' poruszaj się po nich z mocą, ochroną i przyzwoleniem

Centrum Psychoterapii Grupowej (CPG) w Poznaniu

GRUPA TERAPEUTYCZNA JEST JAK SZCZERE LUSTRO – MOŻESZ W NIEJ DOSTRZEC POWODY SWOJEGO CIERPIENIA I NADZIEJĘ NA ZMIANĘ

Centrum Psychoterapii Grupowej PoznańPsychoterapią grupową zajmujemy się od ponad 20 lat. Rozpoczęliśmy zbieranie naszych doświadczeń praktycznych stażując jako terapeuci w długoterminowej grupie terapeutycznej sformowanej przez Lidię Cierpiałkowską i Halinę Gawęcką-Nowicką. Równolegle uczestniczyliśmy w różnorodnych doświadczeniach grupowych: jako uczestnicy grup psychoterapeutycznych, grup superwizyjnych, warsztatów szkoleniowych. Grupy, w których braliśmy udział, prowadzone były przez takich psychoterapeutów jak wspomniane Lidia Cierpiałkowska i Halina Gawęcka‑Nowicka, Jacek Santorski, Michael Randolph. Równocześnie rozwijaliśmy i pogłębialiśmy soje rozumienie i wiedzę dotyczącą psychoterapii grupowej w trakcie pracy w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, zajmując się teoretycznymi podstawami psychologii społecznej i psychoterapii. Ważnym punktem w naszym rozwoju zawodowym był rok 2004, w którym po odejściu naszej mentorki Lidii Cierpiałkowskiej samodzielnie zaczęliśmy prowadzić grupę psychoterapeutyczną. Grupa ta kontynuowana jest po dzień dzisiejszy. W trakcie jej trwania współpracowaliśmy z kilkoma psychoterapeutkami: Anną Dziedziejko, Edytą Wojciechowską i Katarzyną Jodłowską.

Prowadzimy psychoterapię grupową, indywidualną i superwizję.

Bezpośredni kontakt telefoniczny: dr Dariusz Rosiński 602324772; dr Tomasz Pasikowski 604563119.

Kolejnym istotnym doświadczeniem na naszej drodze było sformowanie w 2011 roku, z inicjatywy Dariusza Rosińskiego, drugiej, długoterminowej grupy psychoterapeutycznej. Poszukując zróżnicowanych form pracy z grupą terapeutyczną, do współpracy zaprosiliśmy Macieja Stobrawę (z Bydgoszczy). Realizacja tego pomysłu wymagała od nas szczególnej uważności ze względu na nasze odmienne doświadczenia teoretyczne i praktyczne w psychoterapii. Także tę grupę prowadzimy po dzień dzisiejszy. Podsumowując nasze doświadczenia, można stwierdzić, że bliskie nam sposoby myślenia o pracy w grupie psychoterapeutycznej, mają swoje źródła, w: teorii relacji z obiektem, Analizie Transakcyjnej, analizie grupowej, psychodramie, Gestalcie, czy bioenergetyce Lowena). Jednocześnie od początku dzieliliśmy przekonanie, że podejście integratywne w pracy z grupą psychoterapeutyczną niesie w sobie olbrzymi potencjał skuteczności i pozwala wybierać najlepsze strategie pracy. Pracę w grupach poddajemy regularnej superwizji, korzystając z pomocy różnych psychoterapeutów (aktualnie: TSTA – Dominique Dye).

Nasze długoletnie doświadczenia w psychoterapii grupowej prowadzonej w ramach Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION doprowadziły nas do miejsca, w którym zakiełkowała w nas idea, aby zdobyte doświadczenie teoretyczne i praktyczne przekazywać innym.

Zaowocowało to powstaniem projektu Centrum Psychoterapii Grupowej w Poznaniu (www.centrum-psychoterapii-grupowej.poznan.pl). W chwili obecnej rozpoczynamy realizację pierwszego etapu tego projektu. Jest nim zaproszenie zainteresowanych osób do współudziału w prowadzonych przez nas grupach psychoterapeutycznych.

Aktualnie dysponujemy dwoma miejscami stażowymi w długoterminowych grupach półotwartych, prowadzonych w systemie maratonowym raz w miesiącu.

Do skorzystania z propozycji zapraszamy osoby, które planują pracę z grupami psychoterapeutycznymi i są na różnych etapach przygotowań do realizacji tego celu (np. studia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, szkolenia psychoterapeutyczne). Warunkami wstępnymi kwalifikacji na staż jest psychoterapia własna, chęć uczenia się, gotowość do analizy procesów i zjawisk zachodzących w grupie psychoterapeutycznej, chęć udziału w superwizji. Decyzję o przyjęciu na staż podejmujemy na podstawie indywidualnego zgłoszenia oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Z osobą przyjętą na staż w grupie psychoterapeutycznej, zawieramy kontrakt precyzujący warunki, zobowiązania i zakres uczestnictwa.

Grupa psychoterapeutyczna zwiększa możliwości wyboru i tworzy dobre warunki do zmiany.

 

Lokalizacja gabinetu i kontakt

Przejdź do zakładki Kontakt, aby zapoznać się z pełnymi informacjami kontaktowymi i wskazówkami dojazdu.

Nowy projekt: Centrum Psychoterapii Poznań

Dariusz Rosiński

Certyfikowany psychoterapeuta (CTA-P, EAP) z wieloletnim doświadczeniem, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową oraz superwizję. Przyjmuje w Ośrodku Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION w Poznaniu, ul. Hajduczka 35.